O Firmie

Dzięki naszej ugruntowanej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w obszarze finansów i księgowości możemy wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom, gwarantując najwyższą jakość oferowanych usług. Zapewniając kompleksowość świadczonych usług pragniemy być Państwa osobistymi doradcami w zakresie prawa gospodarczego oraz ubezpieczeń.

Naszym celem jest także umożliwienie indywidualnego e-dostępu do bieżących informacji, dotyczących zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia Państwa działalności gospodarczej. Poprzez logowanie się za pośrednictwem naszej strony internetowej dostępne będą m.in. informacje o wysokości podatku VAT, wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, dane pochodzące z zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia, w krótkim czasie, własnych raportów a ich wielowymiarowość pozwoli m.in. porównywać dane pochodzące z kilku okresów działalności gospodarczej.

Zapraszam do współpracy

Bartłomiej Domagała