Do Agentów

 

Wytyczne dotyczące obsługi dokumentacji posprzedażowej

 

Analizując dotychczasową współpracę w zakresie obsługi błędów w przesyłanych dokumentach posprzedażowych, w celu przyspieszenia i uproszczenia procesu obsługi bardzo prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych:

Ø  w przypadku  przekazania do Gothaer aneksu zmieniającego właściciela obligatoryjnie należy załączyć  dokument potwierdzający  przeniesienie własności;

Ø  w przypadku wystawianych aneksów poza kompetencyjnych należy załączyć zgodę danego Biura na wystawienie aneksu;

Ø  w przypadku przekazania dokumentacji posprzedażowej przez upload Gonet należy zaindeksować dokument prawidłowym typem dokumentu i numerem polisy.

Przestrzeganie powyższego umożliwi realizację zadań w krótszym terminie bez konieczności dodatkowego kontaktu z Pośrednikami.

Informujemy również, że w przypadku konieczności ponownego przeliczenia składki na polisie Agent może dokonać rekalkulacji za pośrednictwem systemu GoNet korzystając ze ścieżki sprzedaży.

Wystawienie własnych polis przez Agenta

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się polisy, które Pośrednicy wystawili sami sobie.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym art. 4 pkt. 1) określającymi czynności agencyjne, taka umowa jest nieważna.

Ubezpieczającemu należy zwrócić składkę w pełnej wysokości oraz wygasić polisę.

Proszę o przypomnienie Agentom, gdzie powinni się zgłosić, aby zawrzeć własne umowy ubezpieczenia. Jeśli Pośrednicy korzystają ze specjalnej zniżki, która wyklucza prowizje, polisy powinien wystawić zespół Małgorzaty Danielak w przeciwnym wypadku polisę może wystawić inny

Agent.

Z poważaniem,

Zespół Gothaer TU S.A.

tel. 22 469 67 67 – infolinia dedykowana Agentom

www.gothaer.pl

Gothaer TU S.A., 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 22 A;
tel.: 22 469 69 69, fax: 22 469 69 70;
e-mail: kontakt@gothaer.pl; www.gothaer.pl
NIP 524-030-23-93; REGON: 010594552; KRS: 00000 33882;
XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy;
kapitał zakładowy 96 696 066 zł opłacony w całości.

 

Comments are closed.